Home
Historische studies
   

De weg van mijn grootvader


Cornelis Lindeboom, 1872-1938


Cornelis de Bruijne
  Eerste druk:
augustus 2012
Uitvoering:
paperback
384 blz., gell.
ISBN:
978-90-75879-636
Prijs:
€ 22.00
De weg van mijn grootvader   De weg van Cornelis Lindeboom (1872-1938) biedt een levensbeschrijving van een gereformeerde dominee. Hij was predikant achtereenvolgens in Sprang, Bolnes, Apeldoorn, Gorinchem en Amsterdam. Zijn leven was verweven met een omvangrijk netwerk van gelijkgezinden en heeft een markant spoor getrokken in de geschiedenis van de gereformeerde gezindte.
Als zoon van de Kampener hoogleraar Lucas Lindeboom (1845-1933) leefde Cornelis in een wereld waarin alles en iedereen nog op zijn plaats stond; een kleine wereld, schijnbaar onberoerd door het stormtij van de geschiedenis. Van de grote technische en maatschappelijke omwentelingen zien wij alleen de fiets zijn gezichtsveld binnenrijden. Hij heeft in zijn studententijd dat gezichtsveld zelf zorgvuldig in kaart gebracht met de twee reisbeschrijvingen die in dit boek opgenomen zijn, door Utrecht en Gelderland (1892) en Duitsland en Zwitserland (1895). Juist in de ietwat breedsprakige uitweidingen geeft hij treffende beelden uit het leven van alledag.
 
  Recensies   --
 
 
Uitgeverij Van Gruting
  Albert van Dalsumlaan 613, 3584 HN Utrecht
Telefoon: 06 434 086 52
E-mail: info@vangruting.nl